Home
NL
bedrijf
restauratie
onderzoek
taxatie
referenties
symposium / lezingen
workshop
fine art
contact
DE
FR
ENG
SP

 

 AMSTERDAM    MAASTRICHT    ROERDALEN

 

Conserveren en restaureren is het werken aan het onderhoud en het behoud van onze culturele erfenis. Dit betekent het ingrijpen in het proces van verval, soms slechts het restaureren van beschadigingen of in sommige gevallen het herzien van eerdere restauraties.

De kunstliefhebber is vaak niet op de hoogte van de problemen die zich kunnen voordoen met betrekking tot het conserveren van zijn kunstwerken.
Het grote publiek en zelfs kunstenaars weten weinig af van het restaureren van de schilderijen en daarom wil ik in mijn open
restauratie atelier iets van de complexiteit van dit weliswaar boeiende maar niet zo erg bekende vak laten zien.

Het spreekt vanzelf dat de restaurator door het uitoefenen van zijn beroep een grote verantwoordelijkheid op zich neemt. Ik respecteer de waarden die een kunstwerk uitdraagt; ieder werk is autonoom en heeft een eigen intrinsieke waarde; het is tijdgebonden en bepaald en beperkt door de opvattingen en technische vaardigheden van de schepper.

RESTAURATIE: een beladen begrip !
Het heeft de klank, de gevoelswaarde van BEHOUDEND.
Houden wat je hebt - conserveren - bewaren.

Wetenschap en techniek gaven ons instrumenten in handen om dat wat ons dierbaar is - als persoon of als culturele gemeenschap - te herstellen en te behouden.

Ook ik maak daar gebruik van. Ik beschouw het te restaureren object in al zijn aspecten en facetten, combineer gedegen ambachtelijke vaardigheid met verantwoord kunsthistorisch en natuurwetenschappelijk onderzoek.

Elk schilderij vereist een individuele behandeling. De authenticiteit van de schilder wordt gewaarborgd.

RESPECT IS DE BASIS VAN MIJN ETHISCH PRINCIPE.

 

 

 

Maastricht, juni 1991                                                               JOANNA HOFFT